INTRO INTERNET

aanmelden   intro-zoeksysteem

Sinds drie jaar is er veel gebeurd op het Internet. Bijvoorbeeld toen hadden er nog geen 40 % Nederlanders een Internet aansluiting, nu zijn het er al over de 85 %.

Drie jaren geleden kon ik het woord ‘leefgemeenschap’ in een zoeksysteem typen en ik kreeg ca 6 meldingen (yahoo). Nu, krijg ik ruim 6600 meldingen bij ‘leefgemeenschap’. Ook ‘woongemeenschap’ scoort nu bijna 2300 meldingen (google.nl).

Tijdens reclame op TV, radio, advertenties, etc. zijn de Internetadressen steeds te horen. We schijnen er niet meer omheen te kunnen. Maar natuurlijk moet nog steeds niets, we kunnen ons er ‘nog’ voor afsluiten.

Zelf heb ik tot het laatst gewacht toen ik begon aan een computer. Het moet voor mij een duidelijke zin hebben als ik aan zo’n ‘machine’ begin. Al die verhalen van verslaving aan computer en Internet. Een Instituut vroeg me in 1992 hun studenten en cliënten bestanden te beheren evenals een programmaboekje en folders voor de opleiding te maken. Dat gaf mij wel de ‘zin’. Sindsdien ben ik meegegroeid. Van verslaving heb ik geen last gehad en een extra enthousiasme in het begin is heel normaal met elke nieuwe hobby of werk die aangegaan wordt. Computers zijn geen gemakkelijke apparaten om mee om te gaan. Ze lopen regelmatig vast, doen soms dingen die je helemaal niet wilt of een heel werkstuk kan verdwijnen (vaak ook eigen schuld door te laat bewaren). Oh ja zeker, af en toe kon ik dat ding wel het heelal in schoppen. Maar ik ben ook een volhouder en ik ga net zolang door totdat ik het snap. ‘Kennis is macht ?’ Ja mijn opgedane kennis over dat ‘ding’ (computer en Internet) is ook macht over dat ‘ding’, niet waar ? En dat zonder ooit een cursus te hebben gevolgd; er zijn goede boeken genoeg en af en toe een tip van een vakfiguur. Zo ben ik er ook gekomen.
Maar nu verder over Leefgemeenschappen.nl.

Vanaf oktober 2001 startte deze internetsite en groeide tot een heel zoeksysteem. Nederland is ook visueel te zien.
Verder, kan onder andere via het ‘menu’ gekozen worden uit:

Agenda - deze lijkt op de agenda in dit boekje
Zoeken - via enkele klikken ben je op een gewenst adres of locatie (ook visueel)
Artikelen - voor de diverse zaken die zijn gepubliceerd in kranten, nuttige artikelen
Prikbord - allerlei meldingen, bijzonderheden, wensen en vacatures
Intro - introductie omtrent dit infopunt
Links - koppelingen naar ander leef- en woongemeenschap homepages of relevante informatie, alsook naar buitenlandse sites

En dit is het begin. We hebben nog meer uitbreidingen in petto. Mogelijk heb je ook wat ideeën laat die dan even weten. Een platform voor allen.
F Kusters

.© LFG   08-08-2012  .HOME.   MENU.
Bezoekersteller