Christelijke leefgemeenschappen
houden open dag

JEZUSBEWEGING NOG STEEDS SPRINGLEVEND
DOORN. JAN BOUWMANS

Protestantse kloosters, het klinkt bijna als een contradictio.  De protestantse traditie keilt ze amper, in ons land al helemaal niet.  Maar het bloed kruipt toch een beetje waar het niet gaan kan.

Christelijke leefgemeenschappen worden ze genoemd.  Ze zijn vooral ontstaan in het spoor van de Jezusbeweging van de jaren zestig, zeventig van de vorige eeuw.  Zaterdag 24 maart 2001 houden ze een open dag in Driebergen.

Aan de rand van de Kaapse Bossen in Doorn liggen aan de rustieke, onverharde Bergweg op ruim bemeten percelen oudere villa's.  Nummer zeven, een smal paadje voert naar de voordeur.  Aan de gevel prijkt het naambord 'Elim'.  Zo heet de evangelische leefgemeenschap die hier sinds 1981 domicilie heeft gevonden.

Wim Dorsman (44, vrijgezel) sloot er zich in de zomer van 1988 bij aan.  De leefgemeenschap bestaat verder uit de oprichters de echtparen Van den Brink en Van de Giessen en hun vijf kinderen, nu in de leeftijd van 10 tot 18 jaar.  Zij vormen de kern.  Om hen heen heeft zich in de loop der jaren een christelijke huisgemeente gevormd van zo'n vijftig mensen.
De huisgemeente komt op zondag bij elkaar en op donderdagavond voor bijbelstudie: De leefgemeenschap vangt ook weleens mensen op die even een plek nodig hebben.  Niet zo vaak meer als toen er nog geen kinderen waren.  Elim is daarnaast een stichting die zendings- en ontwikkelingsprojecten heeft, onder meer in India.

De Elimgemeenschap vormt de spil van de landelijke Werkgroep Christelijke Leefgemeenschappen die in 1988 het licht zag.  Belangrijkste activiteit is de organisatie van de jaarlijkse open dag, waarop de onderlinge contacten versterkt worden, maar waarop de leefgemeenschappen zich ook presenteren aan belangstellenden.

Zaterdag 24 maart wordt die open dag voor de dertiende keer gehouden in ImmanuŽl kerk aan de Engweg in Driebergen.  Er zal ook gesproken worden over het thema gemeenschap en politiek.

Nederland telt ongeveer tweehonderd christelijke leefgemeenschappen.  Maar die kun je volgens Dorsman niet allemaal over ťťn kam scheren.  Je hebt leefgemeenschappen en woongroepen.  In woongroepen zijn de onderlinge persoonlijke contacten minder sterk.  Leefgemeenschappen vormen in het algemeen een hechtere band.  Beide vormen zijn vaak wel maatschappelijk georiŽnteerd; ze vangen bijvoorbeeld mensen enige tijd op."

Van zulke spiritueel gerichte gemeenschappen bestaan er in Nederland zo'n 35, zegt Dorsman.  Ze zijn zeer bijbelgetrouw en ze onderschrijven de beginselverklaring van de Evangelische Alliantie.  Toch verschillen ook zij onderling nog van karakter.  Ze kennen bijvoorbeeld niet allemaal het leven in gemeenschap van goederen, iets dat de Elimgroep wel in praktijk brengt

Onwillekeurig dringt zich steeds weer het rooms-katholieke kloosterleven op als vergelijkingspunt en referentiekader.  Maar de christelijke leefgemeenschappen staan wezensvreemd tegenover zoiets als het celibaat.  Echtparen, met of zonder kinderen, en alleenstaanden kunnen er samen deel van uitmaken.  De christelijke leefgemeenschappen zijn in ons land van de grond gekomen in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, in het spoor van Flower Power met zijn communevorming en vooral de Jezusbeweging (Jesuspeople) die uit Amerika kwam overwaaien.  In groepjes samenleven en alles met elkaar delen scoorden in die tijd erg hoog.  De Jezusbeweging legde zich daarbij toe op evangeliseren.

"De Jezusbeweging is nadien wel weggeŽbd", zegt Dorsman, "maar de inspiratie tot gemeenschapsleven is niet gedoofd.  Omzien naar elkaar en naar anderen is de kern van ons leven.  Maar we willen ook voor anderen wat betekenen door projecten te ondernemen, bijvoorbeeld een ecologisch project of een vredesproject of asielzoekers opvangen."

In de Elimgemeenschap heeft het geloof een duidelijke plaats.  "We hebben weinig liturgie, maar we beginnen elke dag met gebed en bijbellezing.  We hebben ieder ons eigen werk in de gemeenschap.  Hier in huis is een teken- en illustratiebureau, waar ook mensen werken die geen lid zijn van onze gemeenschap."

In de protestantse wereld van Nederland zijn christelijke leefgemeenschappen volgens Dorsman intussen redelijk geaccepteerd, zeker vanuit de evangelische kant.  Uit die hoek komen ook veel mensen die zich ertoe voelen aangetrokken.  Maar ze blijven een klein verschijnsel in het protestantse geheel..

Volgens Dorsman neemt de belangstelling voor een leven in zo'n christelijke leefgemeenschap weer wat toe.  Het aantal gemeenschappen is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven.  Er zit wel enig verloop in.  Leefgemeenschappen bestaan vaak zolang hun initiatiefnemers ermee doorgaan.  Haken die af, om welke reden ook, dan betekent dat veelal ook het einde van die gemeenschap.  Maar er is hoop, vertelt hij, met nieuwe gemeenschappen in onder meer Gorichem, Deventer, Dordrecht, Vlissingen, Kampen, Koningsbosch, Doesburg en Driebergen.

In Dordrecht gaat het om vier meiden van 20 tot 25 jaar, die zich heel modern XS Lifestyle noemen. Hun ideaal is echter van alle tijden.  "In hechte gemeenschap met Hem en met elkaar samen leven tot eer van God", aldus een van hen.

.© LFG   30-08-2004  .HOME.   MENU.
Hit Counter