oetinchem, het centrum van de Achterhoek, is ontstaan uit een leefgemeenschap "Villa Duttinghe" die op de plaats van de huidige Catharinakerk heeft gestaan. Villa Duttinge was een zogenaamde vroonhoeve, een grote boerderij met hof en bijgebouwen. Uit deze leefgemeenschap, nu hartje binnenstad, is Doetinchem uitgegroeid tot wat het nu is, de centrumgemeente van de Achterhoek. Rond 1236 verwierf Doetinchem het stadsrecht en werd meerdere malen geteisterd door rampspoed als grote branden, overstromingen en oorlogsgeweld. In een van de grootste branden, veroorzaakt door een bakker die wat vlas wilde drogen, is nagenoeg de gehele binnenstad, inclusief het stadsarchief, in vlammen opgegaan. De geschiedenis van Doetinchem is dan ook deels opgetekend uit de herinneringen van de bewoners. Op de oude kaart rechts is goed de eivorm van de stad binnen de muren en wallen te zien. Deze eivorm vinden wij nu nog voor een groot deel in Doetinchem terug.

Catharinakerk
In het hart van Doetinchem, midden in het winkelgebied vindt u de oorspronkelijk katholieke kerk St. Catharina (zie bij "Monumentenoverzicht"). Deze naam is afkomstig van de Egyptische martelares Catharina die in het jaar 307 vermoord werd omdat ze tegen de christenvervolging protesteerde. Nu is het een hervormde kerk.
Tijdens de bombardementen heeft de kerk zwaar te verduren gehad. Er bleef slechts een rune over. In 1948 begon men met de wederopbouw die tot 1963 heeft geduurd. De Catharinakerk is in haar huidige staat te bezichtigen en vinden er nog steeds kerkdiensten plaats.

(afb. Catharinakerk, tekening van Jan de Beyer, 18e eeuw)

De Doetinchemse molens
Doetinchem heeft 3 molens in haar gebied (zie bij "Monumenten"), die allen elke te bezichtigen zijn. In een van de molens,
de Walmolen in de binnenstad, is de VVV gevestigd. Dankzij enkele Doetinchemmers die zich in de jaren zestig voor het behoud van de molens hebben ingezet kan men nu nog dagelijks genieten van dit fraaie culturele erfgoed. De vrijwillige molenaars geven u graag uitleg over de werking en historie van de Doetinchemse molens.

Bombardement Tweede Wereldoorlog
Wellicht de grootste klap uit zijn geschiedenis kreeg de stad aan het einde van WOII. Op 19, 21 en 23 maart 1945 bombardeerden de geallieerden per abuis de binnenstad van Doetinchem. De bombardementen waren voor de Duitse grensplaatsen Isselburg en Anholt bedoeld. De vergelijkbare ligging van Doetinchem aan de Oude IJssel heeft deze verwarring veroorzaakt. De binnenstad is hierdoor voor het grootste deel verwoest. Hierdoor zien we nu een mix van oude en nieuwe architectuur, waarbij de laatste de absolute hoofdrol heeft. In het Stadsmuseum aan de Grutstraat krijgt u een prachtig beeld van de oude binnenstad van voor de oorlog in de vorm van een maquette.

Enkele oude kaarten en tekeningen uit de historie van Doetinchem >

2004 VVV Doetinchem - info@vvvdoetinchem.nl
    deze pagina: http://www.vvvdoetinchem.nl/cultuur-historie/historie.html